شبیه به راه سازی در دماوند ، در ابعادی عظیم !

نمونه ای از طرح های بی مطالعه و مضر راه سازی ، شهرک سازی ، و دست کاری در رژیم رودخانه ها که در پی "مصوبه های استانی" ، کوهستان های کشور را به تخریبب می کشند : تغییر مرز آبی زاینده رود در همشهری .

/ 0 نظر / 4 بازدید