در نقد سد سازی... این بار در مجلس

جای خوشوقتی است که انتقاد به وزارت نیرو و عواقب طرح های سد سازی (که از جمله شامل بی توجهی به حقوق اهالی روستاها و بهره برداران مراتعی که به زیر آب می رود) به مجلس کشیده شده است. اما، اگر مانند انتقادهای نماینده ی مسجد سلیمان محدود به حقوق "70 خانوار" شود، در واقع ندیدن اصل موضوع است!

ابراز نگرانی نماینده مسجدسلیمان از اعمال فشار وزارت نیرو به اهالی سد گتوند

می توانید در ایبنا نیوز بخوانید:

وزیر نیرو به خاطر وضع ناگوار روستائیان سد گتوند به مجلس احضار شد

ابراز نگرانی نماینده مسجدسلیمان از اعمال فشار وزارت نیرو به اهالی سد گتوند

/ 0 نظر / 88 بازدید