مسابقه برای تخریب!

به خبر زیر که حکایت از موافقت سازمان محیط زیست با تراشیدن 4 هکتار جنگل در مینودشت دارد توجه فرمایید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شاید بگویند تراشیدن 4 هکتار جنگل چیزی نیست! اما اگر این کار فقط یکی از کارهای کوچک مدیرانی باشد که به جنگل زدایی، کوه تراشی، جاده سازی در پارک ملی، معدن کاوی در مناطق حفاظت شده، غرقه ساختن محوطه های باستانی و مانند این ها عادت کرده اند، باید سر را میان دو دست گرفت و گریست.

در قرآن مجیدآمده است: « کسی که یک نفر را کُشت، چونان است که همگان را کُشته است.»

مفهوم این کلام پُر معنا را می توان به اجزای طبیعت هم بسط داد؛ تخریب بخش کوچکی از طبیعت در طرحی کوچک، جوازی می شود برای تخریب های عظیم در طرح های بزرگ. کسی که 4 هکتار جنگل را در منطقه ای حساس نابود می کند، اگر پا دهد، 4000 هکتار و بیشتر را هم به باد می دهد.

                

                   روزشمارتخريبمحيطزيستاستانگلستان

            پاكتراشي 40 هزارمترمربع ازجنگلهايمينودشت

                          

                                                                       در اين جا بخوانيد

/ 0 نظر / 20 بازدید