مطلب جالب توجهی درباره ی جنگل های خارج از شمال ایران در روزنامه ی همشهری .این مطلب ، گفتگوی اسدالله افلاکی است با دکتر پیمان یوسفی.

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
ضرابیان

سلام آقای محمدی عزیز پاسخ پرسشم را گرفتم ! هرملتی راه وروش خودش رادارد تصور نمی کنم کوه نوردی دیوانه وار نسخه خوبی برای کوه نوردی ماباشد . این روش هم خواهی نخواهی وجوددارد ولی همه کوه نوردی ما نیست به نظر می رسد مدیریت انجمن خیلی شخصی ومحدود فکر می کند. انجمن باید تلاش کند همه علاقمندان رازیریک سقف جمع کند. مفت مردن هم درحال حاضر گریبان کوه نوردان جدی (به قول شما ) راگرفته است . عالم دیوانگان با عالم احمق ها فاصله زیادی دارد ! میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است! تلاش صادقانه و بدون چشم داشت ما هم برای تغییردیدگاه مدیریت انجمن به نتیجه نمی رسد . امری باشد در خدمتیم . شادباشید