سیزدهم تیر؛ جشن تیرگان و روز ملی دماوند

امروز سیزدهم تیر یا بنا بر تقویم باستانی ایران، تیر روز از تیر ماه و روز جشن تیرگان است. از شش سال پیش، انجمن کوه نوردان ایران و شمار زیادی از گروه های کوه نوردی و سازمان های مردم نهاد زیست محیطی سیزدهم تیر را «روز ملی دماوند» نامیده و جشن و همایشی را به این مناسبت در نزدیک ترین جمعه به سیزدهم تیر برگزار کرده اند. همچنین در فاصله ی 15  خرداد (روز جهانی محیط زیست) تا روز ملی دماوند، در روزهای تعطیل به کار آموزش چهره به چهره و یادآوری نکته های زیست محیطی، و نیز پاک سازی کوه پایه های دماوند پرداخته اند. در یادداشت های دو سه هفته ی گذشته ی این تارنگار، در مورد این فعالیت ها، و در یادداشت قبلی در مورد جشن روز دماوند یادداشت هایی داشته ایم.

انجمن مکاتبه هایی هم با سازمان میراث فرهنگی داشته و پیشنهاد داده است که سیزدهم تیر به عنوان روز ملی دماوند در تقویم رسمی کشور گنجانده شود، و به نظر می رسد که نظر موافق در این مورد در سازمان وجود دارد. امید آن که این مجموعه کارها، در افزایش حساسیت نسبت به مشکلات زیست محیطی دماوند، و در افزایش مسوولیت پذیری همگانی در حفظ محیط های کوهستانی موثر باشد.

تیرگان بر شما خجسته باد.

/ 0 نظر / 10 بازدید