گردش گری غیرمسوولانه و معضل زباله

گزارشی را که روزنامه ی همشهری از گفتگو با من تهیه کرده و مربوط است به آلودگی نقاط گردش گری ، در این جا بخوانید .

/ 3 نظر / 6 بازدید
زهره

سال نومبارک.برای عیددیدنی هم که شده بیا کلبه ما.دست پربرمی گردی عزیزم

نادرضرابیان

سلام این نظر که مردم اموال دولتی و عمومی را متعلق به خودشان نمی دانند درست است ودلیل هم دارد ولی در مورد جریمه خواهش می کنم تجدید نظر بفرمایید !! مدیران دولتی به اندازه کافی ! مردم را نقره داغ می کنند ! واژه فرهنگ سازی چند سالی است که ورد زبان مدیران دولتی شده است این بنده خداها چون دلیل رفتار مردم را درک نمی کنند تصور می کنند مردم نا آگاه هستند ! خدا شفا مرحمت کند! استفاده ازاین واژه برازنده شما نیست . شادباشید