نشست کوه نوردان مازندرانی برای حفاظت دماوند

در روز جمعه ی گذشته، شماری از نمایندگان انجمن کوه نوردان در مازندران و دیگر کوه نوردان، در ساری جمع شدند تا درباره ی اجرای بهتر «طرح نگاهبانی دماوند» که از پنج سال پیش در ماه های خرداد و تیر اجرا می شود، هم اندیشی کنند.

متن کامل خبر، و پیام عباس محمدی به این نشست را در سبز پرسبخوانید.

/ 0 نظر / 9 بازدید