روز ملی حمایت از رودخانه ها

دکتر احمد ابریشمچی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و مدیر کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست

دکتر رضا مکنون، استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نایب رییس کمیته ملّی توسعه پایدار

دکتر عبدالرحیم صلوی تبار مشاور مدیر عامل مهاب قدس

مهندس عباس کشاورز،  پژوهشگر گروه امور کشاورزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 دکتر سید جمال الدین هاشمیان،  عضو هیئت علمی انستیتو آب و انرژی دانشگاه صنعتی شریف

مهندس علی اصغر قانع، مدیرکل دفتر نظام های بهره برداری و حفاظت آب و آبفا

 و نمایندگانی از وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست، تشکل های مردم نهاد و اصحاب رسانه.

 در پایان ، پنل پرسش و پاسخ با حضور سخنرانان و سایر مسئولین و اساتید برگزار خواهد شد.

/ 1 نظر / 11 بازدید