یادداشت از نادر ضرابیان

در مقابل  شاهدیم  که  مدیران دولتی و استادان دانشگاه ها وروشنفکران در صدا وسیما و مطبوعات ودیگررسانه ها به صورت گسترده مردم را متهم به بی فرهنگی می کنند به گونه ای که مردم هم باورشان شده است ! ودر گفتگوهای روزمره شاهد  تکرار آن از زبان مردم کوچه  و بازا رهستیم . اگر محبت  بفرمایید چند نفر از مدافعان  مردم را به  بنده معرفی نمایید  بسیار سپاسگزار خواهم شد .

         فرموده اید که حکومت مسوول امر آموزش است  و  به این دلیل مقصر است که در کار آموزش زیست محیطی به مردم کوتاهی کرده است.

اول اینکه : کم  لطفی می فرمایید !  اگر فرصتی به دست آمد و نیم  نگاهی به  کانال های خودمان  بیندازید ،  متوجه می شوید  که  تمام کانال های صداوسیما ،  بیست وچهار ساعت مشغول نصیحت کردن ودادن آموزش های مختلف از جمله آموزش زیست محیطی ،  به مردم هستند !

دوم اینکه : بااستدلال شما به این نتیجه می رسیم که گویا حکومت وظیفه ای دیگر در مقابل مردم ندارد ویا اگردارد ،  به خوبی انجام داده و فقط در امر آموزش کوتاهی کرده است ! تصور نمی کنم هیچ کدام از بلندپایگان حکومتی بتوانند به این خوبی از عمل کرد نظام دفاع نمایند !

اشتباه شما این است که می خواهید عمل کرد دولت ومردم در حوزه محیط زیست را به صورت مجزا از دیگر حوزه ها مورد بررسی قراردهید.آیا می توانیم با خواندن صفحه  شصت از یک کتاب هزار صفحه ای درمورد آن نتیجه گیری کنیم ؟ !

روش شما ، چیزی جز جزیره ای فکر کردن وعمل کردن نیست وهیچ گاه به نتیجه نمی رسد که اگر غیراز این بود وبلاگ شما ودیگر دوستان پس از سال ها فعالیت واصلاح افکارعمومی ! تبدیل به درد نامه وغم نامه نمی شد .

         فرموده اید که مردم به خاطر بی قیدی وبی مسوولیتی اجتماعی دولت را مقصر می دانند ودر واقع دولت که تقصیری ندارد ! مردم راحت طلب وپرتوقع ما از دولت انتظارنابجا دارند !

برعکس نظر شما معتقدم : راحت است که کاسه وکوزه ها راسرمردم بشکنیم وازآنان انتقادکنیم چون مدافعی ندارند وبسیاردشوار وخطرناک است که درصدد اصلاح افکار دولت برآییم !

آقای محمدی گرامی شما تابحال از خودتان پرسیده اید که چرا تمام دستگاه های دولتی  روی سر تولید کننده ( بنده خود زخم خورده تولید هستم ) خراب می شوند وتا اورا به خاک سیاه ننشانند دست بردار نیستند ودر مقابل کسی که آهک پای درختان می ریزد ، رها وآزاد است ؟ چه کسی از کشاورز وباغ دار حمایت می کند ؟ ظرفیت مراتع را چه کسی مشخص می کند ؟ اگر این امکان وجود داشت که تک تک مردم خود بهترین تصمیم را بگیرند دیگرچه نیازی به دولت وحکومت بود ؟ درواقع این حکومت است که باید نظم وعدالت را در جامعه برقرار کند ومتخلف را مجازات کند .

         این تصور را دارم که سازمان های مردم نهاد بیشتر باید به دولت هشدار دهند تا مردم ، همانطور که قبل تر خدمت شما عرض کردم : در تخریب محیط زیست وطبیعت قصد واراده ای عمدی وجود دارد که خارج از اختیار مردم است . کدام  ویلایی ، جاده ای ، سدی  ، معدنی ،  بدون اجازه مقامات دولتی می تواند ساخته شود ؟ اجازه قطع درختان در جنگل وکویر ، لوله کشی گاز  واکتشاف نفت وگاز در مناطق حفاظت شده را مگر حکومت ودولت صادر نمی کند ؟ چه دستگاهی به شوراهای شهروروستا اختیار نابودی طبیعت اطراف خودراداده است ؟

        جناب محمدی وجناب درویش  این تخلف هارا ما انجام می دهیم نه مریخی ها ! چند باغ دار، در همدان وسولقان ودیگر نقاط کشور تخلفی انجام داده اند ، فرمایش شما صحیح  ، حال  مگرنباید دستگاهی باشد که این تخلف را تشخیص داده و جلوی آن را بگیرد وازحق مردم حمایت کند ؟ قانون کجاست ؟ شما معتقدید همه هشتاد میلیون متخلف هستند ؟ البته منظورم شما چندنفرکه دراقلیت هستید نبود !

         یادداشت آقای درویش را خواندم  . هم چهره متخلف مشخص است هم ماشین و شماره آن . دیگرمنتظرچه هستید ؟ به محیط زیست اطلاع دهید تا متخلف دستگیر وبه سزای خود برسد !   خنده برای چیست ؟!  اگر محیط زیست به وظیفه خود عمل نمی کند مردم مقصر هستند ؟

                                                                                                                 شادوپایدارباشید

 

/ 0 نظر / 34 بازدید