فاتحه بر یکی از راه های کوه پیمایی باستانی ایران

جمعی از کوه نوردان همدانی ، در اعتراض به تله کابین گنج نامه ، برای ارتفاعات الوند فاتحه خواندند . خبر را در ایسنا بخوانید .

دیده بان کوهستان ، مقاله ها و گزارش ها و تجمع های چندی بر ضد تله کابین سازی داشته است .

/ 0 نظر / 4 بازدید