هجوم زمین خواران ؛ این بار زمین های نهار خوران

همشهری: منابع‌طبیعی- گروه محیط‌زیست:

 

با وجود همه سختگیری‌های قوه قضائیه و تاکیدات مسئولان ارشد نظام بر صیانت از میراثطبیعی و عرصه‌های جنگلی، برخی همچنان به تجاوز و تعدی به انفال و عرصه‌های منابعطبیعی ادامه می‌دهند.

تخریب ۸ هزار متر مربع اراضی جنگلی در مجاورت ناهارخوران گرگان نمونه دیگری ازتعدی به انفال و منابع طبیعی است. این در حالی است که این اراضی براساس رای قوهقضائیه متعلق به منابع طبیعی است.

سید مهدی شریف موسوی، دبیر شبکه زیست محیطی استان گلستان، با اعلام این خبر بههمشهری گفت: زمین‌های مورد نظر که در بدو ورود جاده ناهار خوران گرگان، در مجاورتشهرک تعاونی مسکن تالار فخرالدین اسعد گرگانی واقع شده از چهار طرف به جنگل محدودمی‌شود.

با این همه برخی افراد زمین خوار با تبانی تعدادی بنگاه املاک، طی چند روز گذشتهبا آتش‌زدن بوته‌های موجود در این اراضی تلاش می‌کنند زمینه ساخت و ساز در این عرصهرا فراهم سازند.

وی در باره پیشینه اراضی مورد نظر، یادآور شد: این اراضی در سال ۸۳ پاک‌تراشی وقرار بود تفکیک و تبدیل به واحدهای مسکونی برخی کارکنان دادگستری گرگان شود اما باپیگیری یک خبرنگار محلی و جمعی از دوستداران طبیعت سرانجام از مرکز، دستور ابطالاسناد تفکیک شده صادر شد و قوه قضائیه به شدت با موضوع برخورد کرد.

با این حال با گذشت ۵ سال در اواخر هفته گذشته گروهی با به آتش کشیدن بوته‌ها ودرختچه‌هایی که در این اراضی مجال رشد و نمو یافته بود می‌خواستند همان سناریو راتکرار کنند.

وی با ابراز تأسف از تعدی به عرصه‌های بکر جنگلی افزود: متأسفانه آتش سوزی عمدیدر این عرصه، علاوه بر نابودی پوشش گیاهی باعث زرد شدن برگ درختان حاشیه این اراضیو آسیب رسیدن به درختان شده است

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید