مراجعه ی اعتراض آميز به سازمان حفاظت محيط زيست

برای پس فردا ، دوشنبه ۵/۶/ قرار است که جمعی از دوستداران محیط زیست ، از ساعت ۱۱ صبح در جلوی ساختمان سازمان محیط زیست جمع شوند و نگرانی و اعتراض خود را نسبت به تخریب بی ملاحظه و رو به افزایش طبیعت کشور اعلام کنند .

به راستی جای پرسش است که آقایان مدعی سازندگی و توسعه ، با ۹۳درصد خاک مملکت ، چه گلی به سر  ما  زده اند  که می خواهند آن ۷ درصد حفاظت شده را هم به زیر تیغ بولدوزرهایشان ببرند ؟! این سدهایی که شبکه ی آبیاری پایین دست شان غالبا ساخته نشده ( نگاه کنید به اظهارات دکتر فرود شریفی ، رییس سازمان جنگل ها و مراتع در همشهری امروز) و این رکورد جهانی فرسایش خاک در جهان که از آن ما است ، چقدر به نفع اقتصاد کشور است ؟ اگر هزینه ی ساخت این جاده های مخرب و این سدها از محل درآمد ( در اصل : سرمایه ی ) نفتی پرداخت نمی شد ، واقعا هیچ کارفرما یا سرمایه گذاری حاضر به احداث آن ها می شد ؟

به هر حال ، وضع محیط زیست کشور کمی آن سوی فاجعه است . با شرکت در تجمع دوشنبه ، نگرانی خودمان را نسبت به این آب و خاک اعلام کنیم .

/ 0 نظر / 5 بازدید