ایستادگی مردم در برابر تخریب گران علم کوه

در چند روز گذشته، بار دیگر منطقه ی کلاردشت شاهد مقاومت طبیعت دوستان، در برابر «شرکت سنگ تزیینی کلاردشت» (وارث شرکت مترو در بهره برداری از معدن سنگ لت کمر) بود. در شرایطی که اکثریت مردم عادی، کوه نوردان منطقه، شورای شهر، اداره ی محیط زیست، اداره ی منابع طبیعی کلاردشت، و همه ی طبیعت دوستان ایران مخالف فعالیت های معدن کاری در این منطقه ی منحصر به فرد کشور هستند، اما شرکت یادشده با سرسختی توجیه ناپذیری می خواهد کار خود را که در پی مخالفت های چهار سال پیش اهالی تعطیل شده است، از سر بگیرد.

زنان و مردان کلاردشتی، در چند روز گذشته، بار دیگر با تجمع در برابر کامیون های حامل سنگ،خواستار تعطیل شدن همیشگی معدنی شدند که تمامی طبیعت و هویت کلاردشت را در معرض تخریب قرار داده است.

بر طبیعت دوستان و گزارشگران محیط زیست ایران است که با انعکاس دادن اخبار این فعالیت های مردمی، از اهالی کلاردشت پشتیبانی کنند. یک گزارش در این زمینه را می توانید در خبرگزاری مهربخوانید.

/ 1 نظر / 4 بازدید
محمد درویش

درود بر مردم شریف و طبیعت دوست کلاردشت و سلام بر عباس عزیز ... خداوند سایه پدر را همواره بر سر شما و خاندان محترم سبز بدارد ...