گردهم‌آيی در ۱۶ شهر برای نجات يوز ايرانی

همشهري - گروه محيط زيست:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دوستداران محيط‌زيست و گروه‌هاي فعال در عرصه حفاظت از يوز آسيايي، روز نهمشهريور ماه با برگزاري مراسمي نمادين و آموزشي در 16 نقطه از كشور اهميت بقاي اينگونه منحصر به فرد را مورد تاكيد قرار دادند و اين روز را به عنوان روز ملي حفاظتاز يوز آسيايي پيشنهاد كردند.                    در اين‌جا بخوانيد

/ 1 نظر / 4 بازدید
کريمی

پس موضوع اين استعفاهاي مكرر چيست؟ چرا كسي از ميرنيا و فاضل و رمضاني و نجفي و طاهايي و حسيني و تيموري و يزدي و رئيس زاده و دهها مدير مستعفي كه خود خانم جوادي آورده و اغلب كمتر از يكسال ايشان را تحمل كردند چيزي نميپرسد؟ شما را به خدا به داد برسيد. اين جماعت به آبروي خود و نظام و ايران رحم نميكنند.