آیا قطب شمال به تاریخ خواهد پیوست؟

مطلبی تامل برانگیز با عنوان بالا، در مهار بیابان زایی.

/ 2 نظر / 9 بازدید
رهگذر

خوب تاریخ که نمیشه چون جهان رو آب میگیره و میمیریم .. ولی ممکنه واقعیت بشه