نگاهباني دماوند

از سال 1384 در فصل گل‌دهي شقايق‌ها، بسياري از جمعه‌‌ها در مسير پلور-رينه حضور داشته ايم و از مردم خواسته‌ايم تا وارد چمنزارها نشوند، گل‌ها را نچينند، و زباله‌هايشان را رها نكنند. در ضمن، در مورد بعضي فعاليت‌هاي مخرب محيط دماوند(مانند معدن‌كاوي)هم گزارش‌هايي تهيه كرده‌ايم.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بيشتر مردم، دست‌كم در ظاهر و حرف با ما همدلي كرده‌اند، و تعداد كمي هم به جر و بحث پرداخته‌اند. برخورد اهالي محل بسيار خوب بوده و از ما پشتيباني كرده‌اند، همكاران كارآمدي از ميان آنان يافته‌ايم.

اطلاعيه‌ي زير، يك نمونه از بروشورهايي است كه در ميان گردش‌گران پخش شده است:

          دماوند،ميراث طبيعي و ملي ما

                 نماد طبيعتايران

دماوند، اينتك كوه سرفراز وباشكوه، سرچشمه‌ي آب و آباداني، رويشگاه انبوه گياهان، زيستگاه گونه هاي متنوع جانوري، الهام‌بخش شاعران و سخنوران بزرگ، و چشم‌انداز كم مانندي است كه هر ساله هزاران دوستدار  كوه و طبيعت را به خود جذب مي‌كند.

استفاده‌ي پايدار ما از اين محيط، در گروي حفاظت از آن است. بهره برداري‌هايي كه به آسيب‌هاي جبران نشدني منجر ‌شود، در درازمدت به زيان همه‌ي ما است. هر يك از ما بايد مراقب باشيم تا منطقه‌‌ي دماوند از تخريب و تجاوز در امان بماند.

بهره‌برداري‌هايي مانند چراي دام، معدن‌كاوي، ساخت و ساز، گردش گري، و شكار در دماوند بايد در چارچوب ملاحظه‌های زيست‌محيطي، و به گونه‌ای باشد که به حق همگان در برخورداری از منافع اين كوهستان تجاوز نشود.

خواهشمنديم به چند نكته‌ي زير توجه فرماييد:

1-   از چيدن هرگونه گُل و سبزي خودداري كنيد؛ به گردش‌گراني كه به اين نكته توجه نمي‌كنند، و به اشخاصي كه براي استفاده‌ي تجاري به چيدن انبوه گُل و گياه مي‌پردازند و كساني كه بوته ها را آتش مي‌زنند، تذكر دهيد.

2-   هركس كه از طبيعت استفاده مي‌كند، مسئوليت دارد كه زباله‌هاي خود را جمع‌آوري كند و به شهر يا محل جمع‌آوري زباله برساند.

3-   از حق خود در برخورداري از محيط سالم دفاع كنيد، و مدافع ارزش‌هاي طبيعي و تاريخي منطقه باشيد؛به كساني كه به عرصه‌هاي طبيعي و آثار تاريخي منطقه تجاوز مي كنند، يا به شكار و ماهي‌گيري غيرمجاز مي پردازند، تذكر دهيد و در صورت لزوم آنان را به نيروهاي انتظامي و محيط‌بانان معرفي كنيد.

 

عكس‌های زير، مربوط به خرداد و تير پارسال و امسال است:

 

 ۳/۴/۸۴نمونه‌ای از پلشتی‌های گردش‌گری وطنی،ورود با خودرو به ميانه ی گلزار

 

... شرمی  از مظلمه‌ی  خون سياوش‌اش باد!

 

تير۱۳۸۴

 

                                                 

              

جمعه 2/4/85  با توضيحاتی كه به مردم داديم، خيلی‌ها خودروی خود را بيرون از گلزار پارك كردند.

 

دشت كوچكی كه با ورود مكرر خودروها، فرسوده شده است.

 

معدن پوكه‌ی قرقه ۱۳۸۴

 

۲/4/85 اعضای گروه كوه‌نوردی پَرنيخ ( قائم‌شهر) كه عضو داوطلب هلال احمر هم هستند، پس از سخن‌رانی توجيهی حسينعلی مهجوری و رضا ميرزايی  با گردش‌گران به گفتگو پرداختند.

 

پخش بروشورميان مردم -۱۳۸۴

 

گفتگو با مردم، گاه شكل مجادله می‌يافت

 

 

قرارگاه كوه‌نوردی رينه-1384

 

 

جمع آوری زباله‌های دشت  ۲/۴/۸۵

 

 

زباله‌ها را به تهران رسانديم.

/ 2 نظر / 17 بازدید
رهدوست

عجب عكساي زيبايي حال كردم خدا پشت و پناهتان به منم سربزنيد.