آزادسازی پرنده؛ آزادسازی روان!

این پرنده،33 سانتیمتر طول دارد. سیاه رنگ، با منقار و سپر قرمز که انتهای نوک، زرد مایل به سبز است و خط سفیدی در پهلوها دیده می شود. دم این پرنده دائما درحال تکان خوردن است. در هنگام راه رفتن و شنا، سفیدی پشت دم آشکار شده و در پرواز خط سفید بالی دیده نمی شود. پاها سبز و در انتهای چسبیده به بدن قرمز است. پرنده‌ی نابالغ، کمرنگ تر، به رنگ خاکستری –قهوه‌ای ومنقار تیره دیده می‌شود.

 درهنگام شنا، درحالی که سر و گردن را به جلو داده است باقدرت شنا می‌کند. دائما درون گیاهان در حال جستجو است. د رهنگام ترس بیشتر در سطح آب می‌دود.

صدای این پرنده در شب، به صورت «کرک- کرک- کرک» گاهی به صورت کوتاه «کک یا کر- ر-اک» شنیده می‌شود. صدای ویژه‌ی این پرنده، ناگهانی و شبیه «گررل» یا دو یا سه بار تکرار «که وت –کهوت- وت»به گوش می‌رسد.

چارخو در آبگیرها، رودهای آرام، باتلاق‌ها، علفزارها و در نیزارهای نزدیک آب به سر می‌برد و لابلای پوشش گیاهی نزدیک آب آشیانه می سازد و گاهی نیز در آشیانه‌ی متروک پرندگان دیگر تولید مثل می‌کند.

 

/ 0 نظر / 101 بازدید