فدراسیون و حفاظت کوهستان

جای خوشحالی است که فدراسیون کوه نوردی وارد عرصه ی حفاظت از محیط های کوهستانی شده (یا قرار است که بشود ) .  در تارنمای فدراسیونآمده است که :«تخریب مناطق کوهستانی را به فدراسیون اطلاع دهید» .

/ 0 نظر / 14 بازدید