همايش و راه‌پيمايی در كلاردشت

در بعداز ظهر جمعه 5 خرداد، در حدود چهارصد نفر كه نمايندگان گروه‌های كوه‌نوردی و زيست‌محيطی از نقاط مختلف كشور بودند، در محوطه‌ي جلوی بيمارستان در دست احداث كلاردشت تجمع كردند و اعتراض خود را به فعاليت معدن سنگ منطقه، و ديگر اقدام‌های ضد ‌محيط زيستی در كلاردشت اعلام نمودند. اين همايش به دعوت شورای شهر كلاردشت، انجمن حمايت از محيط‌زيست كلاردشت و انجمن كوه‌نوردان ايران برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از جمله شركت‌كنندگان در اين تجمع می‌توان اين‌ها را نام برد: سليمان‌پور رييس شورای شهر كلاردشت، بابازاده رييس هيات مديره‌ی انجمن كوه‌نوردان ايران، اشتری مسئول انجمن حفظ محيط‌زيست كوهستان، معمار از جبهه‌ی سبز ايران، توسلی دبير شبكه‌ی سازمان‌های زيست‌محيطی استان تهران و عضو هيات رييسه‌ی شبكه‌ی سازمان‌های زيست‌محيطی كشور، محمدی مدير گروه ديده‌بان كوهستان انجمن كوه‌نوردان، علی محمد فرضی راهنمای پر سابقه ‌و عضو تيم‌های ملی كوه‌نوردی، رييس تربيت‌بدنی كلاردشت، شماری از اهالی منطقه، نمايندگان سازمان‌های كوه‌نوردی و زيست‌محيطی اوج سبز، كوهستان سبز، باشگاه دماوند، باشگاه آرش، گروه‌های كوه‌نوردی ديگری از تهران، كرج، رامسر، ساری، رشت و...، از ديگر شركت‌كنندگان در تجمع بودند. همچنين گروه‌های ديگری از شهرستان‌های كرمان، تبريز، اروميه، مشهد، زاهدان و ديگر شهرها، با اين همايش اعلام همبستگی كردند.

در پايان همايش، شركت كنندگان، تا ميدان حسن كيف راه‌پيمايی كردند و بيانيه‌ی زير را امضا نمودند:

 

 

تخريب منابع طبيعی كلاردشت را محكوم می‌كنيم

 

ما امضا كنندگان زير، هم‌گام با اهالي كلادشت اعلام می‌داريم كه حوزه‌ی آبخيز رودخانه‌ی حفاظت‌شده‌ی سردآبرود، و كوهستان كم‌نظير علم‌كوه كه بخشی از آن عنوان « اثر طبيعی ملی » دارد، جزء سرمايه‌های طبيعی و ميراث‌های زمين شناختی  ايران است و نبايد در آن فعاليت‌های مخرب محيط‌زيست انجام شود.

با تاكيد برارزش‌های بوم‌شناختی و قابليت‌های گردش‌گری كلاردشت و علم كوه، با توجه به لزوم رضايتمندی جامعه‌ی محلی از طرح‌های توسعه‌ی اقتصادی، و با در نظر داشتن نقش مهم پوشش مرتعی و جنگلی در حفظ ثروت كلاردشت كه همانا طبيعت منطقه است، خواستار تعطيلی فعاليت‌های معدن كاری در كلاردشت هستيم.

از سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع ، سازمان حفاظت از محيط‌زيست، سازمان ميراث فرهنگی و گردش‌گری، واداره‌ی شيلات می خواهيم كه به منظور تضمين بهره برداری پايدار از منابع طبيعی و جاذبه‌های كلاردشت، با استفاده از اقتدار قانونی خود ، فعاليت‌هايی را كه نوعاً با ارزش‌های اين منطقه مغايرت دارد تعطيل كنند.

همچنين از شهرداری و شورای شهر كلاردشت و مقامات ديگر می‌خواهيم از ساخت و ساز بی‌رويه جلوگيری كنند و در ارايه‌ی پروانه‌های ساختمانی و خدمات شهری، ضوابط زيست‌محيطی و توسعه‌ی پايدار را در نظر داشته باشند.

/ 0 نظر / 10 بازدید