جامعه جنگلبانی ايران هشدار داد :

خطر «طوباي۲» براي يك ميليون هكتار از اراضي ملي

                                       001938.jpg

همشهري- چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۸۵

 گروه شهري- مژگان جمشيدي: علي رغم هشدارهاي متعدد كارشناسان مبني بر روند روبه رشد تخريب جنگل ها و مراتع و دستور اخير رئيس جمهوري براي جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، سازمان جنگل ها و مراتع كشور به تازگي طرحي را در دستور كار خود قرار داده است كه به موجب آن قرار است يك ميليون هكتار از اراضي ملي در سراسر كشور به بهانه كاشت درخت واگذار شود.

كاظم نصرتي، دبير جامعه جنگلباني ايران با اعتراض شديد به تدوين چنين طرحي در تشكيلات سازمان جنگل ها براي حراج منابع طبيعي به همشهري گفت: اين دومين بار است كه مسئولان سازمان جنگل ها در ۱۰سال اخير، خود براي نابودي منابع طبيعي پيشقدم مي شوند در حالي كه بدنه كارشناسي سازمان، مخالف اين طرح هستند اما طرح «بوستان خانوادگي» كه بي شباهت به طرح طوبي نيست به صورت ملاحظات مديريتي و تقريباً دستوري در دستور كار سازمان قرار گرفته است.

با اجراي طرح «بوستان خانوادگي» قرار است به ۱۰ميليون خانوار ايراني هر كدام حداقل ۵۰۰متر از اراضي ملي واگذار شود كه بدين ترتيب پيش بيني مي شود معادل ۵۰۰هزار هكتار از اراضي ملي در سراسر كشور واگذار شود اما سايت خبري سازمان جنگل ها، چند روز قبل ميزان زمين هاي واگذاري را يك ميليون هكتار اعلام كرد كه به نظر مي رسد حداقل ۵۰۰متر و حداكثر بيش از ۱۰۰۰ متر زمين به هر خانوار واگذار شود.

دبير جامعه جنگلباني ايران، با اشاره به اثرات مخرب اجراي «طرح طوبي» در سالهاي گذشته از اين طرح با عنوان نخستين اقدام سازمان جنگل ها براي تخريب منابع طبيعي در كشور ياد مي كند و مي گويد: طرح طوبي هم مخالفان بسياري داشت و بارها هشدار داده شد اما نهايتاً طرح اجرايي شد. در اين طرح هم قرار بود يك ميليون هكتار زمين واگذار شود كه تاكنون ۱۴۰هزار هكتار آن واگذار شده و نتايج آن چه خوب و چه بد اكنون مشهود است و مي توانند ملاحظه كنند.
وي از طرح نهضت سبز، حرم تا حرم، كمربند سبز و طوبي كه در گذشته اجرا شده اند به عنوان طرح هاي عجولانه و غيركارشناسي سازمان جنگل ها و مراتع ياد كرد و افزود: اين طرح ها غالباً به صورت احساسي در دهه هاي اخير اجرا شده و هيچ كدام نتيجه مطلوبي نداشته و فقط امكانات و اعتبارات كشور را هدر مي دهد و بر معضلات منابع طبيعي و حتي سازمان جنگل ها مي افزايد و اين سازمان را درگير شكايات و پيگيري هاي متعدد مي كند.

طرح «واگذاري يك ميليون هكتار از اراضي ملي» توسط مسئولان سازمان جنگل ها در حالي در دست پيگيري است كه خداكرم جلالي، رئيس سازمان جنگل ها و مراتع پيشتر در نخستين نشست مطبوعاتي خود در جمع خبرنگاران از واگذاري و تصرف دو ميليون هكتار از اراضي ملي در سه دهه گذشته گلايه كرده بود اما اكنون خود درصدد است يك ميليون هكتار از اراضي ملي را در قالب طرح «بوستان خانوادگي» در مدت زمان كوتاهي واگذار كند.

مهندس كاظم نصرتي، كه خود پيش از اين معاونت امور جنگل هاي شمال سازمان جنگل ها و مراتع را برعهده داشت درباره اين طرح مي گويد: طرح بوستان خانوادگي آخرين تير خلاص به منابع طبيعي كشور است و طبق قانون در تضاد با مأموريت اصلي سازمان جنگل ها است چرا كه با اجراي اين طرح، اين سازمان خود پيشقدم شده كه ۱۰ميليون خانوار يعني حدود ۶۰ ميليون نفر (معادل ۹۰ درصد جمعيت كشور) را به عرصه هاي منابع طبيعي هدايت كند در حالي كه همه كارشناسان معتقد به مشاركت مردم در حفظ و توسعه منابع طبيعي هستند اما مشاركت با اين گونه طرح ها ميسر نمي شود.

دبير جامعه جنگلباني ايران ضمن اعلام مخالفت تشكيلات جامعه جنگلباني ايران با اين طرح همچنين خاطرنشان ساخت: اعتبارات محدود سازمان جنگل ها براي احياء و توسعه عرصه هاي منابع طبيعي است نه ايجاد فضاي سبز شهري و روستايي و اجراي آن دردسرهاي زيادي را براي كشور ايجاد مي كند كه مضمحل كننده منابع طبيعي است و نه تنها از عدالت به دور است كه با شعار عدالت محوري هم در تضاد است چون تجربه نشان داده در چنين مواقعي اكثراً به افراد قوي تر زمين واگذار مي شود.

نصرتي افزود: تمامي عرصه هاي منابع طبيعي كشور يا جنگل است يا مرتع و اين عرصه ها نيز يا داراي طرح و برنامه است يا برابر سازمان هاي عرفي در اختيار دامداران است و اصلاً عرصه بلامعارضي در حاشيه شهرها و روستاها وجود ندارد كه سازمان جنگل ها بخواهد آن را واگذار كند و از سوي ديگر تهيه و اجراي چنين طرح هايي تمام وقت، اعتبارات و امكانات محدود سازمان جنگل ها را به خود مشغول خواهد كرد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید