انکار مساله؛ راهی برای حل مساله؟!

شیوه ای در میان مدیران دستگاه های دولتی ما هست که مطابق آن می توان برای در رفتن از پاسخ گویی، و برای رفع مسوولیت قصور از انجام وظیفه،منکر وجود نارسایی در مجموعه ی زیر مدیریت خود شد!

نمونه ای از این گونه رفتار را، در موضوع قطع گسترده ی درختان جنگلی در چهار محال بختیاری، از زبان مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان در همشهری بخوانید؛ در حالی که عده ای به چشم خود قطع شدن درختان را می بینند و از آن عکس می گیرند، آقای مدیر، منکر وجود این پدیده است!

همچنین، یادداشت محمد درویش را در مهار بیابان زایی بخوانید.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدی عزیزی

سلام. فکر کنم شما از جایی اونطرف آبها آمده باشی. عزیز من مگر نمیدانی که همین مدیران محترم و عزیز تر از جان کسانی را که در عکس هستند را به راحتی آب خوردن از عوامل استکبار معرفی میکنند که آمده اند برای مدیران خدوم پرونده سازی کنند. لطفا کمی بیشتر دقت کنید.