تصرف حريم رودخانه ها

همشهری - پنجشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۵
عليرضا صديق(دبير اجرايي انجمن حفظ طبيعت)

تقريباً تمامي مناطق مرغوب ساحلي درياي خزر بدون توجه به ملي بودن حريم دريا مورد هجوم سرمايه داران و شركتهاي متمول دولتي قرار گرفته است، به دليل اين كه در كنار ساحل ديگر جايي براي تصرف يافت نمي‌شد سرمايه داران ديگر ناگزير به كوهپايه ها و ييلاقهاي بالادست رفته و با تخريب جنگلها و مراتع سرپناهي براي خود مهيا كردند. هزار يا ده هزار متر نيز تفاوتي نداشت زيرا منابع ملي بود و ارزش چنداني نداشت و از آن مهمتر دردسر آن چناني نيز براي تصرف اين اراضي وجود نداشت.
پس از سالها شمال كشور از هجوم عده اي از خدا بي خبر كه براي تفريح و تفرج و استفاده از جنگل و دريا و تمدد اعصاب به اين منطقه آمده بودند لبريز شد. مردماني كه تنها حق استفاده از بخشي از جنگل و پارك هاي جنگلي را داشتند و براي رفتن به كنار ساحل بايد كيلومترها راه مي پيمودند تا منطقه اي خلوت كه در انحصار شركت هاي دولتي و يا شهرك هاي ساحلي نبود را بيابند.
ديگر در شمال آرامش نبود. به ناچار سرمايه داران گران قدر براي به دست آوردن سكوت و آرامش راهي مناطق خوش آب و هواي اطراف پايتخت شدند. بلده، منطقه خور، لشكرك، اوشان و فشم، دماوند، دشت مشاع و... مناطقي نيز كه از دسترس اين عده خارج بود به سازمانهاي دولتي رسيد.
پارك ملي سرخه حصار، اراضي واقع در طرح اتوبان تهران شمال و ... اما اكنون خطر بيخ گوش ماست؛ تصرف پياپي حريم رودخانه در داخل شهرهاي كشور بدون توجه به حريم رودخانه و حرمت آب. تصرف حريم رودخانه هاي دربند، فرحزاد، دارآباد، دركه، كن، رودخانه كرج، جاجرود و... توسط سرمايه داران و كافه داران عزيز.
در آخرين موارد قطع درختان در مسير رودخانه فرحزاد و در حاشيه جاده قديم امامزاده داوود از فرحزاد توسط اره هاي برقي را شاهد بوده ايم. خانه سازي، تصرف حريم رودخانه و در بخشهايي خود رودخانه! و منظره تنه هاي تنومند درختان قطع شده دل هر بيننده اي را به درد مي آورد؛ به سرعت و در كمال آرامش بدون هيچ واهمه اي از قانون و مراجع قانوني.
در يك مورد تنها حدود ۴۰ اصله درخت چند ده ساله مثمر و غير مثمر در منطقه اي موسوم به كتل خاكي در اواخر جاده و در حاشيه رودخانه قطع و در تراس بندي مورد استفاده قرار گرفته است. كارگران دليل قطع اين درختان را استفاده از تنه آنها در تراس بندي و مزاحمت ايجاد شده توسط اين درختان در ساخت و ساز عنوان كردند!
ايجاد درب در وسط رودخانه جهت كنترل عبور و مرور كوهنوردان و جداسازي دو قطعه زمين از هم، ساخت خانه كارگري براي كارگران، استفاده از موتور برق و اره برقي، استفاده از جرثقيل دستي براي جابه جايي تنه هاي درختان و استفاده از تعداد زيادي كارگر جهت تسريع در امور ساخت و ساز از ديگر اقدامات اين گروه مي باشد.در صورت عدم برخورد فوري شاهد از بين رفتن، تخريب و دخل و تصرف بيشتر در منابع طبيعي خواهيم بود.البته قطعاً تقصير به گردن اين قشر عزيز نيست، بلكه به گردن قوه هاي محترم مقننه، مجريه و قضائيه است كه با تصويب قوانين حمايتي از منابع ملي، پيگيري و اجراي آن و مجازات متخلفين در مواردي موجب دل آزردگي اين افراد دلسوز عرصه هاي ملي كشور مي شوند.
بايد قوانين حمايتي از اين افراد تدوين و به اجرا گذاشته شود تا ديگر شاهد آزار و اذيت اين افراد توسط طبيعت دوستان نباشيم!

/ 0 نظر / 7 بازدید