تخريب دامنه های كوهستان در اروميه


يكی از مناطق كوهستانی در اروميه ارتفاعات حيدرلو و كوه سِر كليسا است . اروميه در دامنه های اين كوهستان قرار دارد.در۱۰ سال گذشته با گسنرش بی برنامه و ناموزون شهر دامنه های اين كوهستان چشم انداز های زيبای خود را از دست داده است. اين مناطق كه اينك كوير ی ! از سيمان و آهن آن را به زير خود گرفته محل به دست آمدن گونه ای از گندم های ديم مقاوم به سرما در جهان است كه به نام اين منطقه نام گذاری شده است.(گرامينه حيدرلو)

تخريب دامنه های پايين دست گويی عقده های دل متجاوزان را آرام نمی كند ! آنها به ارتفاعات ميانه ی اين كوه كه سال ها پيست اسكی مشرف به شهر بود نيز هجوم آورده و برای مقاصد خود ببينيد چه می كنند!!

از وبلاگ سرود کوهستان:        http://www.kouhestan.persianblog.ir 

/ 0 نظر / 6 بازدید