تله کابين گنج نامه ، نمونه ای از آسيب رسانی های گردش گری وطنی

اگر در دیگر جاهای جهان بحث هایی هست که گردش گری می تواند به محیط زیست آسیب برساند ، در ایران با اطمینان می توان گفت که گردش گری بیمار وطنی چنین هست و به علاوه به میراث های تاریخی و جاذبه هایی که ممکن است گردش گران خارجی ( بخش اصلی گردشگری که به اقتصاد ملی کمک می کند) را جلب کند ، آسیب می رساند .

گردش گری وطنی ، با دست کاری گسترده در محوطه های باستانی یا تاریخی و نیز خراب کردن چشم اندازهای طبیعی این محوطه ها ، ارزش ذاتی جاذبه های توریستی را مخدوش می کند . در افق محدود بینش مدیران این نوع گردش گری ، هر کاری که بتواند درآمدزایی بیشتر و زودبازده تر داشته باشد ، بودجه های کلان تری را از دستگاه های دولتی ( وزارتخانه ، استانداری ، فرمانداری ... ) یا شبه دولتی ( شهرداری ها و ... ) جذب کند ، و بیش تر به چشم بیاید ، بهتر است ! نصب تله کابین در یک محدوده ی تاریخی که از دیرباز گردش گاه همگانی هم بوده است ، تمام این ویژگی ها  را دارد . نخست این که در فضای تفریحی کم گزینه ی ایران ، سوار شدن بر تله کابین از معدود کارهای تفرجی قابل اجرا و غیرممنوعه است ، و به این دلیل بی مشتری نمی ماند . دوم این که در نصب تله کابین ، امکان جذب منابع مالی بسیار است و سازمان میراث فرهنگی ، استانداری ها و شهردار ی ها می توانند بودجه هایی را که منشا نفتی ( یعنی سرمایه ای و نه درآمدی ) دارند و زمین هایی را که از منابع طبیعی هستند ، در این طرح ها به کار اندازند . سوم این که یک خط صدها متری یا چندین کیلومتری تله کابین با تعداد زیادی دکل و کابل و ساختمان  ، از آن چیزهایی است که خوب به چشم می آید و به کار "نوار افتتاح" بریدن و آمار دادن می آید !

فرهاد فرزانه رییس میراث فرهنگی همدان ، در سال گذشته گفته بود : « اقدامات تخریبی ماشین های راه سازی شرکت تله کابین گنج نامه در دامنه های الوند توجیه پذیر نیست » ( همشهری ۱۴/۲/۸۵ ) اما نتیجه ی مخالفت های آبکی آن سازمان با اقدامات شرکت ، فقط این بود که جاده ی تله کابین سازان و بتون ریزی آنان برای نصب دکل  که منظر کتیبه های بی نظیر گنج نامه را مخدوش کرده بود ، کمی عقب تر برده شد و تخریب دامنه های سرسبز الوند با شدتی بیش تر ادامه یافت . نامه ی مربیان و گروه های کوه نوردی و طبیعت دوستان همدانی به رییس جمهور نیز ظاهرا تاثیری نداشته است .

جمعی از دوستداران میراث فرهنگی و طبیعی کشور تصمیم گرفته اند که در روز جمعه ۱۹/۵/۸۶ در گنج نامه و میدان میشان الوند ، به اقدامات مخرب شرکت تله کابین گنج نامه اعتراض کنند . شرکت در این برنامه و پوشش دادن خبر آن ، می تواند تلنگری بزند به وجدان به خواب رفته ی مسوولانی که موظف به حراست از یادمان های کهن این مرز و بوم هستند .

/ 0 نظر / 8 بازدید