هردم از این باغ...!

               ذوب یخچال سیاچن (siachen) براثر فعالیت های نظامی

                2s8r7s5.jpg

                                    عکس از:   www.shubhyatra.com

بر پایه ی تحقیقات آرشاد.اچ.عباسی (Arshad H.Abbasi ) مشاور « صندوق جهانی طبیعت»  (WWF) یخچال سیاچن که مرتفع ترین میدان جنگ در جهان است، بر اثر فعالیت های نظامی به سرعت ذوب می شود. تحقیق دیگری که توسط  وزارت آب و نیروی پاکستان  انجام شده، اضمحلال هوای سرد سیاچن را تایید می کند. سازمان هواشناسی پاکستان اطلاع داده است که یخچال های هیمالیایی، به ویژه سیاچن، در سی سال گذشته با شتابی فزاینده عقب نشینی کرده اند. این عقب نشینی در ده سال گذشته به سطحی هشدار دهنده رسیده است. این مطالعه ها نشان می دهد که ذوب شدن یخچال سیاچن در دو دهه گذشته، سریع ترین میزان را در جهان داشته است. عقب نشینی این یخچال، از « یخچال پوز» (پایین ترین قسمت یا پیشانی یخچال) و هم چنین از نازک شدن یخ در تمامی طول آن پیدا است. سیاچن و یخچال های فرعی آن در بیست سال گذشته، 35درصد حجم خود را از دست داده و با سرعت 110 متر در سال عقب نشینی کرده است. عامل این]میزان] عقب نشینی فعالیت انسانی بوده است،  و نه تغییرات طبیعی.

                 2vb0cwy.jpg

/ 0 نظر / 14 بازدید