روز شاد و با شکوه دماوند، و مخالفت با صعود ده هزارنفره

دیروز سالن ورزش دانشگاه پیام نور رینه پذیرای صدها دوستدار دماوند بود که از آمل، بابل، تنکابن، رینه، پلور، ساری،قایم شهر، گرگان، تهران... وشهرهای دورتر -حتی بیرجند- آمده بودند تا در جشن و همایش روز ملی دماوند حضور یابند.

مراسم با حضور مجری باسابقه ی صدا و سیما، آقای پیر ایرانی، اجرای بسیار خوبی داشت، و با سخن رانی ارزنده ی مهندس محمد درویش، و سخنان پر شور و احساس دکتر اسماعیل کهرم، حال و هوای شایسته ای یافت. افزون بر این ها، اجرای دو مرحله موسیقی سنتی ایرانی و موسیقی محلی مازندران و خواندن دسته جمعی سرود «ای ایران»، فضای شادی را حاکم کرد و به این ترتیب بر خلاف بیشتر نشست هایی که در آن با گفتگو از وضع محیط زیست کشور، غم همه را فرا می گیرد (!)، بیشتر حاضران در طول سه چهار ساعتی که در محل بودند، دلشاد و سرحال بودند. و کارگاه نقاشی برای بچه ها و مراسم آب پاشان در آخر جشن که با تمام ابزارهای ممکن (از بطری و لیوان گرفته تا ماشین آتش نشانی رینه!) انجام شد، برنامه را به روزی به یاد ماندنی برای کوچک و بزرگ بدل ساخت.

در کنار مراسم، توماری هم در مخالفت با برنامه ی ده هزار نفری که قرار است از سوی تربیت بدنی مازندران در نیمه ی مرداد برگزار شود، امضا شد. در مورد این برنامه، انجمن کوه نوردان ایران و انجمن دوستداران دماوند نامه هایی به تربیت بدنی مازندران، سازمان محیط زیست، فدراسیون کوه نوردی، و اداره ی کل منابع طبیعی مازندران فرستاده اند.

خبر سبز پرس را در مورد نامه ی انجمن کوه نوردان به تربیت بدنی مازندران در اینجا بخوانید.

/ 3 نظر / 20 بازدید
فرشید فاریابی

http://siamak.aminus3.com/image/2010-05-14.html این عکس گویا از فاجعه سد سازی را تکثیر کنید!