مراجعه به استانداری گلستان، و ننتیجه...؟!

پنج شنبه ی گذشته، برای گرفتن پاسخی از استاندار گلستان (که اکنون «نماینده ی تام الاختیار» رییس جمهور برای حل و فصل موضوع جاده سازی در پارک ملی گلستان است) به گرگان رفتیم.

گزارشی از این ماجرا را در سبز پرس بخوانید.

و گزارشی دیگر را می توانید درایرن ببینید. همچنین، مطلب خواندنی محمد درویش را در اینجا بخوانید.

/ 0 نظر / 4 بازدید