آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند!

در برنامه ی روز ملی دماوند سال 1387، پروفسور پرویز رجبی ایران شناس برجسته، از سخنرانان همایش بود. دو سه ساعت پیش از رفتن به سالن همایش، با او به دشت خومه که محل اصلی کارهای آموزشی چهره به چهره ی ما است، رفتیم. استاد در آن جا با نگاهی به زباله های پراکنده شده در دشت، گفت: هنگامی که با مردم خودمان گفتگو می کنیم، از ایرانیان به عنوان «آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند...» یاد می کنند! باید این گونه جاها را ببینند که خاک را چگونه پلشت کرده ایم!

دیروز که به خومه رفته بودیم، دیدم که پس از جمع کردن آن همه زباله های هم میهنان گرامی در دو سه جمعه ی گذشته، باز هم انبوهی از زباله در آن جا رها شده است... . برای هزارمین بار به یاد گفته ی استاد پرویز رجبی افتادم.

زباله های رها شده در دشت خومه (دشت شقایق)

/ 1 نظر / 4 بازدید
ضرابیان

درودبرشما آقای پرفسور رجبی ازایران شناسانی هستند که معتقدند عرب ها بسیار با فرهنگ تر از ایرانیان بوده اند !! وشاهان ساسانی فرزندان خود را برای آموختن علم ودانش نزد عرب ها می فرستاده اند !! به ایشان بفرمایید به جای تحقیرکردن مردم , اگر زورشان می رسد جلوی ساخت وساز های مخرب دولتی را بگیرند !