درخت کاشتیم ... و بقيه ی ماجرا

امروز در عرصه ای که منابع طبیعی تهران ، در حجت آباد شهریار تعیین کرده بود ، بوته های اسفناج وحشی (atriplex) کاشتیم ( و من ، چند روز پیش در جاهای خالی حاشیه ی خیابان مان درخت عرعر کاشتم ) . همان حس خوشی را دارم که پس از برنامه های علوفه پراکنی برای وحوش دارم ؛ احساس ادای دین به کوه و دشت هایی که به زندگی ام رنگ داده اند .

و اما : دل ام می خواهد که این جور کارها کمتر نمایشی و بیشتر واقعی و موثر باشد . متاسفانه هنوز پس از سال ها که در چنین روزی دولتی ها و غیر دولتی ها با هم به بیابان می روند ، این همه هزینه و وقت گذاشتن ، ختم به این می شود که دو یا حداکثر سه ساعت صرف  نهال کاری شود ، و بعد کلی حرف و فیلم برداری و فیلم بازی کردن . با دولتی ها کاری ندارم که به هر حال لازم دارند تبلیغات و « دادار دودور » کنند ، دوستان غیردولتی چرا این قدر دل باخته ی خودنمایی هستند ، و چرا این قدر کم تن به کار عملی می دهند ؟! امروز هنوز ساعت ۱۱ نشده ، همگی بیل ها را غلاف کردند و به طرف جیره های غذایی که منابع طبیعی آورده بود رفتند و بعد سوار بر اتوبوس ها ... . جالب توجه این که« سران » چند ngo ی باسابقه ، دست در جیب به نظارت عالیه مشغول بودند ، و به جای خاکی کردن دست های لطیف شان ، در پی مدیران دولتی بودند که خودی نشان دهند و مغازله ای کنند !

به هر حال  ۵۰ ـ ۴۰ نفر از دوستان ما که خودشان اتوبوس داشتند ، پس از رفتن اتوبوس های منابع طبیعی ، در عرصه ماندند و تعداد دیگری از بوته های باقی مانده را کاشتند . یکی دو ساعت پیش هم مازیار اطوکش ، مسئول دفتر انجمن کوه نوردان در سمنان ، خبر  داد با وجود آن که در آن شهر مقام های رسمی پیش بینی برنامه ی درخت کاری نکرده بودند ،  این دوستان توانسته اند تعداد زیادی نهال از اداره ی منابع طبیعی بگیرند و بین دانش اموزان و دیگر قشرهای مردم سمنان و شهمیرزاد پخش کنند . حسینعلی مهجوری ، مسئول دفتر انجمن در آمل نیز با آموزش و پرورش هماهنگ کرده است تا در یکی دو روز آینده با کمک دانش آموزان در دو سوی جاده ی کمربندی آمل درخت بکارند .

از اتفاقات خوب امروز هم این که کولانی مدیر کل منابع طبیعی استان تهران یک بار دیگر کار شهرداری تهران در قطع درختان پارک سرخه حصار را غیرقانونی و حتی مصداق  «خیانت در امانت» خواند .

اخبار درخت کاری فریب کارانه ی شهرداری تهران در مجاورت پارک سرخه حصار را در وبلاگ زیر ببینید :

www.hoomanjangali.persianblog.ir

عباس محمدی

/ 2 نظر / 7 بازدید
فرشيد فاريابي

«از اتفاقات خوب امروز هم این که کولانی مدیر کل منابع طبیعی استان تهران یک بار دیگر کار شهرداری تهران در قطع درختان پارک سرخه حصار را غیرقانونی و حتی مصداق «خیانت در امانت» خواند .» جناب داود احمدی نژاد بازرس ويژه نيز ايشان و کل سازمان جنگل ها(منابع طبيعی و آبخيزداری) را مورد لطف ويژه قرار داد و متخلف ترين سازمان اعلام کرد! اين يعنی زبان سرخ سر سبز می دهد برباد!!!