بیژن فرهنگ دره شوری ، بزرگ مرد محیط زیست ایران

 

مصاحبه ی حمیدرضا میرزاده با بیژن فرهنگ دره شوری را که دربرگیرنده ی نکته های مهمی در زمینه ی مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست است ، در اعتماد بخوانید .

/ 1 نظر / 7 بازدید