زيستگاه كوچك‌ترين پستاندار جهان، بيابان شد

 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

همشهري-گروه محيط زيست:تالاب صوفيكم استان گلستان، به‌دليل حفر كانال‌هاي متعدد زهكشي كه براي احداث صنايعپتروشيمي ايجاد شده، خشك و تبديل به بيابان شده است؛

اين درحالي است كه اين تالاب زيستگاه برخي گونه‌هاي نادر جهان وحش ازجمله روباهتركمن و كوچك‌ترين پستاندار يعني حشره‌خوار كوتوله است.                                               در اين‌جا بخوانيد

/ 0 نظر / 5 بازدید