جلوه های میراث فرهنگی در منطقه ی دربند و بندیخچال

مقاله ی زیر را شش سال پیش نوشتم ، هنگامی که سازمان میراث فرهنگی ، خیابان دربند را  با عنوان «محور تاریخی» به ثبت ملی رساند . اما ، شوربختانه ، این ثبت هم مانند بسیار ثبت های دیگر ، «کاغذی» بود و در عمل هیچ کاری برای حفاظت و احیای منطقه صورت نگرفت . سهل است ؛ هر روز شاهد راه سازی ها و ساختمان سازی های بی اصالت در منطقه ، و نابودی بقایای بافت کهن آن هستیم .

مقاله را با عنوان «دربند ، خاطره ی جمعی تهرانی ها» درهمشهری5/6/82 بخوانید . در بخشی از مقاله ، به نقش بندیخچال در شکل گیری ورزش سنگ نوردی پراخته ام .

خانه ای قدیمی در خیابان سربند در سال 1382 . این خانه ، امروزه رو به ویرانی است و کتیبه ی سر در آن افتاده یا به سرقت رفته است . چه خوب خواهد شد اگر شهرداری این خانه را بخرد و به موزه ی کو نوردی بدل کند !

وضع کنونی سر در همان ساختمان

 

/ 0 نظر / 5 بازدید