نودمین نشست ماهانه‌ی انجمن کوه‌نوردان ایران

مکان: خانه‌ی شهریاران جوان - آمفی تاتر شماره‌ی ۲
خیابان ویلا، نبش ورشو


زمان: چهارشنبه ۳۰ تیر  ۱۳۸۹ از ساعت ۱۷ تا ۲۰

موضوع

خبرهای کوه‌نوردی - عباس ثابتیان
معرفی تارنمای پاکوب (دانش‌نامه‌ی آزاد کوه به زبان فارسی)
گزارش عرفان فکری از اردوی جهانی غارنوردی در هندوستان

شرکت در نشست‌های انجمن برای همگان آزاد است.

ورودیه برای اعضای انجمن: ۲۰۰۰۰ ریال
برای دیگران: ۳۰۰۰۰ ریال

/ 0 نظر / 4 بازدید